demo

Normas Urbanísticas de Cataluña

Bufete de Mier Abogados

Fitxa

Ed. Thomson Aranzadi, 2005
413 pàgines

El present Codi recull les Lleis més importants i bàsiques de l'urbanisme en l'àmbit català, destacant la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme de Catalunya, en la redacció del qual s'han introduït les modificacions produïdes per l'entrada en vigor de la recent Llei 10/2004, de 24 de desembre, que inclou mesures per al foment de l'habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l'autonomia local.

Així mateix s'afegeix una relació de disposicions dictades per la Generalitat de Catalunya que incideixen o tenen relació amb l'urbanisme, segons els següents camps: Ordenació del territori, urbanisme, habitatge, medi ambient, monuments, equipaments comercials, centres recreatius turístics i costes.

Enllaços ràpids

Consulti totes les àrees en què el nostre bufet pot ajudar-lo. Miri la nostra web perquè pugui conèixer-nos una mica millor.