demo

Legislació d'Urbanisme de Catalunya

Bufete de Mier Abogados

Fitxa

Ed. Thomson Aranzadi, 3a edició, 2009
1.184 pàgines

La present obra, Legislació urbanística de Catalunya, actualitzada a setembre de 2009, recull la totalitat de les normes urbanístiques aplicables a Catalunya.

En aquesta recopilació es transcriuen les disposicions aprovades pel Parlament de Catalunya, destacant el Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística i l'adaptació del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refet de la Llei d'Urbanisme.

També es recullen les disposicions urbanístiques estatals que són aplicable a Catalunya, destacant el Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl, i, finalment, s'han transcrit en la seva integritat o en part normes no urbanístiques però que afecten directament o indirectament l'urbanisme.

El present llibre recull 72 textos legals.

L'obra finalitza amb dos amplis índexs, un conceptual i un altre cronològic, per a facilitar la consulta àgil i eficaç de qualsevol disposició.

Enllaços ràpids

Consulti totes les àrees en què el nostre bufet pot ajudar-lo. Miri la nostra web perquè pugui conèixer-nos una mica millor.