demo

Formularios Inmobiliarios

José Luis de Mier Vélez

Fitxa

Ed. La Ley, 2000.
635 pàgines

La present obra de formularis recull un conjunt de models per a transcriure, de les relacions jurídiques vinculades amb el trànsit, propietat i possessió dels immobles, des de quan és solar o terreny fins a la construcció d'un edifici; la constitució de la corresponent comunitat de propietaris, passant per la urbanització dels solars, les permutes, les compravendes, les servituds, l'equidistribució urbanística de beneficis i càrregues, i els contractes d'arrendament incloent la declaració d'obra nova i divisió horitzontal. Es relacionen també les Lleis o articles que afecten especialment cada model i quant a la jurisprudència s'ha transcrit la més orientativa i actual.

L'obra està en constant revisió i es manté actualitzada, afegint nous formularis o modificant els existents per a la seva adaptació a la legislació vigent a cada moment.

S'inclou juntament amb l'obra, un CD Rom que recull els formularis de contractes; peticions a l'Administració Pública; projectes de compensació; reparcel·lació i altres, perquè professionals els localitzin ràpida i senzillament, i puguin reproduir-los amb total comoditat.

Enllaços ràpids

Consulti totes les àrees en què el nostre bufet pot ajudar-lo. Miri la nostra web perquè pugui conèixer-nos una mica millor.